icon-search
icon-search

Banner-Stay-Pure01_美妙山咖啡.jpg
L

Stay-Pure-Pic01.jpgStay-Pure-Pic05.png
採收100%全紅咖啡果。
Stay-Pure-Pic-Line.png
Stay-Pure-Pic02.jpgStay-Pure-Pic06.png
泡水去除浮在水面的劣果,用22目孔篩(0.9mm)分紅果大小,堅持只選用最優質果實。
Stay-Pure-Pic-Line.png
Stay-Pure-Pic03.jpgStay-Pure-Pic07.png
美妙山咖啡果實多採用這三種處理法:水洗、日曬、蜜處理。
Stay-Pure-Pic-Line.png
Stay-Pure-Pic04.jpgStay-Pure-Pic08.png
PROBATONE 12 採30%直火加熱,70%熱風循環式。自動化烘焙系統讓每一次烘焙都維持相同品質。
Stay-Pure-Pic-Line.png

您的購物車目前還是空的。
繼續購物